Hoe kijken bestuurders naar de dalende trend in werkvermogen?

Terugblik bijeenkomst 27 januari '22

Er is een trend van afnemend werkvermogen en verminderde vitaliteit van werknemers met als gevolg hogere personeelskosten. We vinden dit zorgwekkend en vergelijken het met een komeet die op de aarde afkomt (film: Don’t look up). HR-managers krijgen het thema aangereikt, maar vaak is er geen urgentie omdat verzuim of werving en selectie prioriteit hebben.

Wij zien zien bestuurders als aanjagers van verandering om deze trend om te buigen en de komeet af te wenden.

Hoe kijken bestuurders hier zelf naar?

Maar hoe kijken de bestuurders hier zelf naar deze trend? Jan Plat en Kees der Weduwe zijn op 27 januari met bestuurders vanuit verschillende organisaties (zakelijke dienstverlening, zorg, bouw, financiële dienstverlening) in gesprek gegaan.

De meerderheid deelt de mening dat de rol van de bestuurder vooral ligt in het attenderen en faciliteren. Als dit niet gedaan wordt dan gebeurt er vaak niets. Iedere bestuurder is hier op eigen wijze een aanjager in, maar worstelt vaak met de vraag hoe ver je in de persoonlijke leefsfeer van werknemers kan treden. Daarnaast stuiten ze ook op een breder maatschappelijk probleem. Werknemers zijn vaak pas bereid om actie te ondernemen, als er een probleem is.

Bestuurder als katalysator

De bestuurder wordt vaak gezien als de katalysator die het onderwerp op de agenda zet. Voor het uitvoeren, zien de meesten een rol voor een specialist die daarvoor wordt aangesteld. Een onderlinge aanpak werkt vaak nog beter. ‘’Werknemers vinden het vaak ingewikkeld als de directiekamer iets vindt van wat zij tussen de middag eten.’’ Hoe ga je hier als bestuurder mee om en wat kan je doen om hier wel op in te spelen?

Terwijl de ene organisatie vooral werkt met themaweken, staat een andere bestuurder zelf op de werkvloer om mensen te wijzen op belangrijke punten. Mooi om te zien hoe iedereen hier een eigen aanpak in heeft en wat dit qua resultaat oplevert.

Vervolg?

De mening dat een bestuurder een rol kan spelen binnen dit thema, wordt door iedereen bevestigd. Onderling worden ervaringen gedeeld en nieuwe ideeën komen ter sprake. Er wordt dan ook enthousiast gereageerd op het plan om deze bijeenkomsten vaker te organiseren. Daarbij ontstond ook het idee om allemaal een introduce mee te nemen uit het eigen netwerk. Zo blijft de groep telkens gevarieerd.

Een geslaagde eerste bijeenkomst, die smaakt naar meer!

Wil je meer weten over de dalende treden in werkvermogen en de wijze waarop we dit kunnen ombuigen?

Download dan de gratis whitepaper Werkvermogen bevorderen: ombuigen van een negatieve trend.

Whitepaper Werkvermogen bevorderen