Avans Hogeschool MDIEU

Praktijkvoorbeeld

In de zomer van 2023 kregen we de gelegenheid om Avans te begeleiden bij het aanvragen van de MDIEU subsidie. In 2 maanden tijd (juli en augustus) is er gewerkt aan de aanvraag en hebben we het voor elkaar gebokst om de aanvraag 1 september om 9 uur ’s ochtends in te leveren.

Voor de aanvraag moesten er drie documenten gemaakt worden: de bedrijfsanalyse, activiteitenplan en de begroting. In de eerste weken zijn de plannen in grote lijnen uitgedacht en is er intern draagvlak gezocht. Voor de aanvraag is het belangrijk dat stakeholders betrokken worden bij de aanvraag.

Al met al is het schrijven van de aanvraag een leerzame klus waarbij de bedrijfsanalyse ook veel inzicht geeft in uitdagingen die er spelen. Het dwingt je kritisch na te denken over activiteiten die je wilt inzetten en de prioriteit die het krijgt.

2

Samenwerking Bewegen Werkt en Avans Hogeschool

Er was veel informatie voor handen (bijvoorbeeld het sectorplan HBO en interne beleidsstukken). Dat maakt het schrijven van de bedrijfsanalyse en het activiteitenplan makkelijk(er). In verschillende korte online meetings werden de taken verdeeld.

Martine vertelt: ‘'Door mijn collega Bram werd ik geattendeerd op de mogelijkheden van de subsidie. Na wat intern overleg besloten we de samenwerking met Bewegen Werkt hierop aan te gaan. Het was fijn dat de adviseur van Bewegen Werkt de lead nam in wat er gedaan moest worden. Hij gaf ons vertrouwen dat het tijd technisch gezien mogelijk was de aanvraag tijdig gereed te hebben en ook op de daadwerkelijke toekenning van de subsidie. Voor mij een hele nieuwe ervaring zo’n subsidietraject. Maar ik kan niet anders concluderen dat het een hele fijne samenwerking was: een goede bereikbaarheid, duidelijke afspraken en niet onbelangrijk het nakomen van de gemaakte afspraken. ‘'

Start activiteiten

Ruim twee maanden na het indienen van de subsidieaanvraag kwam het goede nieuws: de aanvraag is toegekend. Heel fijn, daarmee kan Avans verder en komt er extra financiële ruimte om de werkdruk en andere uitdagingen ten aanzien van inzetbaarheid van medewerkers aan te pakken.

In totaal gaan er vijf activiteiten starten. Zo gaat Bewegen Werkt met lector Jessica Nooij (Senior praktijkonderzoeker | Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid) de welzijnsmonitor voor medewerkers verder ontwikkelen.

Aanvraag aanbevelen!?

Martine: '‘Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat de gehele aanvraag wordt toegekend. Hier zijn we heel erg blij mee en we staan zeker open voor toekomstige samenwerking voor mogelijke andere subsidies voor andere HR gerelateerde onderwerpen. Ze nemen je veel werk uit handen en houden je scherp op de formulering. En het mooie is dat de kosten en tijd die Bewegen Werkt heeft geïnvesteerd en gemaakt meegefinancierd mogen worden in de subsidieaanvraag.’'


''Het was fijn dat de adviseur van Bewegen Werkt de lead nam in wat er gedaan moest worden. ''