Subsidie voor bedrijven

Laatste kans MDIEU bedrijven

MDIEU (Subsidie Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden) is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als doel de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten en vervroegd uittreden te faciliteren. In september hebben bedrijven de laatste kans om zich in te schrijven.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de subsidieregeling:

  • De regeling wordt uitgevoerd door Uitvoering van beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • De subsidie is minimaal €75.000,- en je financiert zelf 50% van de projectkosten.
  • De projectduur is 24 maanden en start binnen 3 maanden na datum beschikking subsidieverlening.
  • Subsidie kan worden aangevraagd van 2 september t/m 27 september 2024. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
  • Subsidiabel zijn een verplichte bedrijfsanalyse, activiteiten gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid én ondersteuning van oudere medewerkers om eerder te stoppen met werken (max. 25% van het subsidiebedrag).
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en een vast bedrag van €5.000,- voor zowel de bedrijfsanalyse als voor de inzet van de accountant.
  • De subsidieregeling kent vier thema’s, waaronder gezond, veilig en vitaal werken.

In september hebben bedrijven de laatste kans om zich in te schrijven voor de subsidie. Bewegen Werkt en Finestri kunnen je ondersteunen bij respectievelijk de inhoudelijke implementatie en de subsidieaanvraag en -verantwoording

Wil je meer informatie over de subsidie?

Zou je graag een vrijblijvend gesprek met ons willen over de subsidie? Vul dan onderstaand formulier in.