Wetenschappelijk bewijs voor verbanden tussen leefstijl, verzuim en werkvermogen

Een gezonde leefstijl levert de werkgever geld op!

In een studie van De Bortoli (2021), waarin 6.267 Noorse werknemers 5 jaar zijn gevolgd, zijn verbanden gevonden tussen ongezonde leefstijlfactoren en ziekteverzuim en verminderd werkvermogen. Ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging en roken leiden tot een significant lager werkvermogen. Roken en overgewicht leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Wanneer medewerkers blootstaan aan meer dan één leefstijlfactor, dan verhoogt dit de kans op verzuim extra.

De Bortoli verwijst naar een eerder onderzoek van Kanerva (2018), waarin is gekeken naar de kosten voor de werkgever van een ongezonde leefstijl van medewerkers. Daarin zijn 8.760 Finse werknemers 14 jaar gevolgd. De gemiddelde kosten voor kortdurend verzuim zijn in deze periode € 9.056,00 per medewerker. Gekeken is naar de impact van 5 leefstijlfactoren op kortdurend verzuim. Dit levert het volgende overzicht op:

  • hoge alcoholconsumptie geen verhoging in kosten
  • weinig fruit of groenten nauwelijks verhoging in kosten
  • lichamelijk inactief € 1000,00 verhoging in kosten
  • roken € 2000,00 verhoging in kosten
  • slecht slapen € 1700,00 verhoging in kosten

Medewerkers die op drie van de vijf leefstijlfactoren gezondheidsrisico’s lopen, kosten de werkgever € 3.266,00 meer aan kortdurend verzuim. De totale kosten kunnen echter flink hoger uitpakken, omdat langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid bij deze studie buiten beschouwing zijn gelaten.

Werkgevers worden aangemoedigd om, naast het creëren van een gezonde werkomgeving, medewerkers te ondersteunen richting een gezondere leefstijl.

Wil je hier werk van maken?

Neem dan contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of bel ons via 085 073 33 00.