Laatste nieuws

CBS: Lichte daling aantal rokers

In 2018 gaf 22,4% van de volwassenen aan wel eens te roken. Daarnaast had 50,2% overgewicht. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers is gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

De aandelen rokers en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent.

Ruim 1 op 5 volwassenen rookt

In 2018 gaf 22,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6% dagelijks. Van de volwassenen gaf 44,2% aan nooit gerookt te hebben en 33,4% zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

Ruim de helft volwassenen heeft overgewicht

In 2018 had de helft (50,2%) van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht, 15% had obesitas. Het percentage met overgewicht was in 2014 ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger dan in 2014. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel dat nog maximaal 38 procent van de volwassen Nederlanders in 2040 te zwaar is, en hooguit 7,1 procent obesitas heeft.

Bron: CBS

Aanmelden voor Menzis verzekerden

Menzis verzekerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@allencarr.nl. We hebben de volgende informatie nodig:

  • Gewenste trainingsdatum. Een overzicht van de geplande trainingen vind je op inschrijven.allencarr.nl
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Polisnummer

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.