Vissiesessie

Training

Heeft u binnen uw organisatie al veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid of wilt u hiermee aan de slag? Maar loopt u tegen uitdagingen aan en/of weet u niet hoe u dit het beste kan aanpakken? Organiseer een visiesessie. Deze bijeenkomst leidt tot een visiedocument dat als startnotitie geldt voor het duurzaam inzetbaarheids- en/of vitaliteitsbeleid binnen uw organisatie.

Tijdens de visiesessie bouwen we met een groep van 10 tot 40 medewerkers van uw organisatie gezamenlijk aan een referentiekader met betrekking tot vitaliteit en inzetbaarheidsbeleid en zorgen we ervoor dat alle eventuele activiteiten op het gebied van verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid een samenhangend geheel worden. Tijdens de sessie staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe zorgen we voor een goed bedrijfsklimaat dat gericht is op het ‘vitaal’ aan de slag blijven, gedurende de gehele loopbaan van onze medewerkers?
 • Hoe gaan we het vitaliteitsmanagement invullen? Wat zijn de speerpunten? En welke activiteiten willen we daarbij gaan invullen?
 • Waar staan we nu? waar willen we naar toe? En wat hebben we daarbij nodig?

Bij voorkeur bestaat de groep deelnemers uit medewerkers die de organisatie breed vertegenwoordigen. Zoals het management, P&O, lijnmanagement, Arbo en OR.

Resultaat

Op basis van de discussie en de samenvatting van de bijeenkomst maakt de adviseur van Bewegen Werkt een visiedocument, dit kan gebruikt worden als startnotitie van het vitaliteitsbeleid.

Evaluatie

In een gesprek met de adviseur zal de bijeenkomst worden geëvalueerd, de startnotitie worden besproken en de agenda voor de toekomst worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een activiteitenkalender op te stellen. Hierbij zal ook worden getoetst of de organisatie daarbij nog verdere ondersteuning nodig heeft en waar deze ondersteuning uit zal bestaan.

Protocol

Voorafgaand aan de visiesessie vindt er een voorgesprek plaats met een van onze adviseurs. Tijdens dit gesprek van circa 2 uur wordt de concrete invulling van de visiesessie vormgegeven en eventuele wijzigen aangebracht in het programma.

Een concept van het programma ziet er als volgt uit:

 • Welkom en aftrap door bestuurder
 • Een vitale organisatie – een ambitie door HR
 • Een vitale organisatie door adviseur van Bewegen Werkt
 • Stand van zaken - feitelijkheden door HR
 • Open space onder leiding van de adviseur van Bewegen Werkt
 • Visie en speerpunten om aan te pakken door de adviseur van Bewegen Werkt
 • Gouden vitale tip door de adviseur van Bewegen Werkt
 • Afsluiting door de bestuurder

Tijdens het plenaire onderdeel van de sessie wordt informatie verstrekt over de huidige situatie en ambities van de organisatie. Vervolgens start de open space. Hier gaan deelnemers in groepen met elkaar in gesprek aan de hand van enkele stellingen. De discussiepunten, bevindingen en suggesties worden op een flip-over geschreven. Na afloop geeft de adviseur een terugkoppeling over de gevoerde discussies. Dit leidt tot een beeld van de visie op het onderwerp. De deelnemers zullen vervolgens in
groepen de visie en de belangrijkste speerpunten voor een vitale organisatie beschrijven. Het is de bedoeling dat de ambitie wordt uitgesproken en er een duidelijke focus is op wat belangrijk is.

Begeleiding

De visiesessie wordt begeleid door ervaren adviseurs van Bewegen Werkt met een hbo- of wo-achtergrond.

Wil je meer informatie over de visiesessie? Neem dan contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085-073 33 00