Binnen één dag van het roken af

Training stoppen met roken

Wetenschappelijk onderzoek van de medische faculteit van Wenen toont aan dat de Allen Carr’s Easyway methode zeer effectief is. Uit dit onderzoek blijkt dat 55% van de deelnemers één jaar na de training nog steeds gestopt is met roken. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat rokers die een training volgens de Allen Carr methode volgen een bijna vier tot zes keer zo grote kans hebben om na dertien maanden nog steeds gestopt te zijn met roken.

Voor wie?

De training is geschikt voor werknemers die roken en daarmee willen stoppen.

Als werkgever wil je een rookvrije werkomgeving creëren. Dat kan voor weerstand zorgen bij de werknemers die roken. Je wilt daar wel een training voor aanbieden maar dat moet niet ten koste gaan van kostbare arbeidstijd.

Onze oplossing

Bewegen Werkt biedt een training stoppen met roken aan volgens de methode van Allen Carr’s Easyway. Dit is een snelle en prettige manier om te stoppen met roken. De methode bestaat uit één (online) training. Dankzij deze methode stoppen wereldwijd jaarlijks ruim 50.000 mensen definitief met roken.

De Allen Carr’s Easyway methode onderscheidt zich van andere methoden door de korte duur én door een unieke benaderingswijze van het stoppen met roken. De nadruk wordt in de training niet gelegd op gezondheidsredenen om te stoppen met roken. Die kent de roker immers al. Alle redenen waarom iemand wèl rookt, worden in de training tegen het licht gehouden. Dit geeft herkenning. Rokers gaan het eigen rookgedrag doorzien. De knop gaat bij de roker om: in plaats van het jammer te vinden dat ze niet meer mogen roken, zijn ze blij dat ze niet meer hoeven te roken.

Onze trainers zijn gecertificeerd door Allen Carr’s Easyway International en zijn allemaal ex-rokers die als geen ander de problemen van rokers (her)kennen!

Methode

We doorlopen de volgende stappen:

  • Er wordt een communicatieplan opgesteld om medewerkers te enthousiasmeren om deel te nemen.
  • De training wordt gegeven als webinar of bedrijfstraining. Na afloop van de training roken de deelnemers gezamenlijk de laatste sigaret en stoppen ze met roken.
  • Deelnemers kunnen gedurende één jaar onbeperkt gebruik maken van nazorg. Nazorg bestaat uit telefonische coaching en vervolgsessies.
  • Op 3 momenten na afloop van de training vullen deelnemers een enquête in. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in het stoppercentage en de tevredenheid van de deelnemers.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.