Veilig Thuis Midden-Brabant

Vitaliteitsgesprekken voor medewerkers van Veilig Thuis

In de afgelopen twee jaar mochten wij samen met Transvorm diverse zorginstellingen in de Noord-Brabant en Limburg ondersteunen bij het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eén van deze zorginstellingen was Veilig Thuis Midden-Brabant.

Transvorm ging hierover in gesprek met Martin Paalman, P&O-adviseur bij Veilig Thuis. Martin houdt zich onder andere bezig met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en was projectleider voor Wendbaar aan het werk.

“De werkdruk neemt toe, de arbeidsmarkt wordt krapper en er ligt steeds meer druk op medewerkers. Daarom zochten we een manier om medewerkers aan ons te blijven binden. Via Transvorm kwam ik in contact met Wendbaar aan het werk. Ik was snel overtuigd: dit was iets voor onze organisatie. Ook de directie was enthousiast en we riepen een projectgroep in het leven. Uit de quickscan bleek dat de grootste behoefte binnen onze organisatie op individueel niveau ligt. Ons doel was dat medewerkers zicht krijgen op hun eigen vitaliteit. Het aanbod van Bewegen Werkt sloot daar goed op aan. 35 van de 70 medewerkers meldden zich aan en gingen individueel aan de slag.”

35 individuele plannen

“De vitaliteitscoaches van Bewegen Werkt gingen met deze 35 medewerkers in gesprek. Waar valt de meeste winst te behalen en wat past het beste bij deze persoon? Iedere collega heeft een andere behoefte en een ander doel. Bijvoorbeeld een opleiding volgen, extra werkbegeleiding, stoppen met roken of meer sporten. Dus uiteindelijk lagen er 35 individuele plannen op tafel. De reacties van de medewerkers waren erg positief: ze vonden het fijn dat ze heel concreet aan de slag gingen met één of meerdere eigen vitaliteitsdoel(en). Daarnaast bracht Bewegen Werkt een rapport uit met de grootste gemene delers uit de 35 individuele plannen. Zoals de thuiswerkplek beter faciliteren en een betere uitwerking van het opleidingsbeleid. Deze onderwerpen zijn inmiddels uitgewerkt en vastgelegd in het organisatiebeleid van Veilig Thuis Midden-Brabant.”

Duurzame inzetbaarheid op maat

“Bewegen Werkt heeft vaste programma’s. Wij wilden daar onze eigen draai aan geven. Daar is de organisatie heel flexibel in. Onze contactpersonen waren altijd goed bereikbaar, heel vriendelijk en ze hebben echt kwaliteit in huis. Van tevoren waren we bang dat er te weinig animo was voor ons project. Maar het overtrof juist onze verwachtingen en meer dan de helft van onze medewerkers schreef zich in. Ik ben in mijn werkverleden al veel bezig geweest met duurzame inzetbaarheid. Dit project was voor ons een eyeopener dat duurzame inzetbaarheid voor iedereen anders is. Er is niet één programma dat voor iedere collega werkt. Met een individueel, op maat gemaakt programma per medewerker bereik je veel meer resultaat.”

Meer lezen?

Wil je meer ervaringen lezen van deelnemers het het Wendbaar aan het Werk project? Download dan hier de Slotpublicatie Wendbaar aan het Werkt van Transvorm.

Tip: “Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen anders. Als medewerkers met een individueel plan aan de slag gaan, bereiken ze veel meer.”

Bron: Slotpublicatie Wendbaar aan het Werk