Het verspreiden van de ‘vitale vibe’ bij Mitsubishi

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.

''Wat ik erg prettig heb ervaren aan de samenwerking met Bewegen Werkt is het meedenken met de organisatie. Het zijn geen vaste producten er wordt daadwerkelijk maatwerk geboden. Vanuit de organisatie ontvingen we positieve feedback over de geboden activiteiten op individu, team en organisatieniveau. Bewegen Werkt werd door medewerkers als zeer prettig ervaren, no–nonsens en professioneel.''

De klantsituatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., een wereldwijde handelsonderneming in de logistieke dienstverlening, vindt niet alleen de gezondheid van de organisatie maar ook de gezondheid van de medewerkers belangrijk. Om hierin ondersteuning te bieden, wordt er periodiek een uitgebreide Health Check aangeboden.

Bewegen Werkt bleek hiervoor de geschikte aanbieder: ''De testen die zij aan konden bieden en de opvolging die daaraan gegeven werd, pasten bij onze wensen. Ook was de dienstverlening van Bewegen Werkt in het Engels mogelijk voor deze of door onze internationale organisatie.''

Onze aanpak

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. heeft de keuze gemaakt om twee jaar achter elkaar een Health Check aan te bieden, zodat de resultaten vergeleken konden worden. Vervolgens was er opvolging op maat, om de medewerkers te blijven ondersteunen. Op deze manier wordt de aandacht voor vitaliteit veel duurzamer en is er geen sprake van losse interventies.

Na de tweede ronde Health Checks zijn de resultaten met de medewerkers gedeeld in een infographic en werd iedereen uitgenodigd voor een vitaliteitssessie onder leiding van een adviseur van Bewegen Werkt. In goed overleg is de inhoud van deze sessie besproken en het ging hierin om meer dan alleen gezondheid. Vitaliteit is meer dan dat! Ongeveer de helft van de medewerkers waren er dit uur bij en men gaf waardevolle input. In deze sessie werd de ‘vitale vibe’ verspreid!

Om nog meer aandacht te krijgen voor vitaliteit, zijn er ook teamsessies per werkverdieping gehouden. Hierin werd middels de dialoogkaart heel helder welke stappen er op het gebied van vitaliteit genomen kunnen worden. Zowel voor individuen als teams. Door medewerkers aan het denken te zetten, zijn de eerste vitale gedragsveranderingen direct in gang gezet. Medewerkers die hierin meer ondersteuning wensten, konden het vitaliteitsgesprek aangaan met een adviseur van Bewegen Werkt. Zo heeft Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. op organisatie-, team- en individueel niveau stappen gemaakt op het gebied van vitaliteit.

Het resultaat

We hebben de volgende resultaten behaald:

  1. Kennisoverdracht aan medewerkers over duurzame inzetbaarheid, zodat zij doelen hebben gesteld ten aanzien van de inzetbaarheid van zichzelf en het team. Er zijn individuele sessies geweest met een gezondheidscheck waarbij 40 medewerkers hebben deelgenomen en individuele doelen hebben gesteld. In de groepscoachingsessies (organisatie breed en per werkverdieping) is er kennisoverdracht geweest over duurzame inzetbaarheid. Hier zijn in totaal zo’n 65 medewerkers bij aanwezig geweest.
  2. Er is meer draagvlak voor de thema’s gezond en veilig werken gekomen en daarmee voor duurzame inzetbaarheid. Alle medewerkers die hebben deelgenomen aan één van de activiteiten, zorgen voor een vergroting van het draagvlak.
  3. Met de groepsbijeenkomsten heeft Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. alle medewerkers bereikt. 80% van de medewerkers zijn bij één of meer van de groepsbijeenkomsten geweest. De overige collega’s hebben de resultaten en opbrengsten toegestuurd gekregen.
  4. Met de brede aandacht voor duurzame inzetbaarheid wil Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ervoor zorgen dat, ondanks de stijging van de gemiddelde leeftijd, het verzuim stabiel blijft. Het verloop van het verzuim is moeilijk op korte termijn te meten. Afdeling HR houdt dit in de gaten. Met de verdiepende vitaliteitsgesprekken, waar 12 medewerkers aan deelnamen, zijn mogelijk directe verzuimoorzaken bestreden.

N.B. Per 1 april is Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. gefuseerd in Mitsubishi Logisnext Europe B.V.