De excellente aanpak in duurzame inzetbaarheid bij Germo Logistiek

Germo Logistiek

Een voorbeeld van een organisatie met een excellente aanpak in duurzame inzetbaarheid is Germo Logistiek uit Heeten. We spraken medio 2017 met algemeen directeur Emiel Jansen over de aanpak duurzame inzetbaarheid van het transportbedrijf.

Germo Logistiek

Germo Logistiek is gespecialiseerd in het RMO transport; het laden van rauwe melk bij veehouders en het transport naar productielocaties van opdrachtgevers. Met 110 chauffeurs zorgt Germo Logistiek ervoor dat 26 tankopleggers, 7 dagen per week en 24 uur per dag onderweg zijn.

Met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar heeft de organisatie relatief veel oudere medewerkers. Emiel legt uit dat dit komt door het lage verloop onder medewerkers. Omdat Germo Logistiek veel waarde hecht aan haar medewerkers worden er sinds 2011 stappen gezet om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. Emiel: “Bewust zijn van je werknemerskapitaal en daar in durven investeren!”. Dit heeft geleid tot de eerste twee speerpunten in de aanpak van Germo Logistiek: roosters en de gezondheid van medewerkers. Er zijn flex-roosters ontstaan die de medewerkers zelf kunnen invullen en medewerkers kregen de gelegenheid om deel te nemen aan een Health Check.

De volgende stap in duurzame inzetbaarheid

Bij Emiel speelde echter nadrukkelijk de vraag hoe je als werkgever medewerkers kunt ondersteunen zodat zij gezond de pensioenleeftijd halen. Daarom is in 2016 de aandacht voor duurzame inzetbaarheid verbreed naar de vier thema’s van het Huis van Werkvermogen. Namelijk: arbeid, waarden, competenties en gezondheid. In samenwerking met Bewegen Werkt zijn daartoe de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Een vragenlijstonderzoek met de MoDI, dat leidde tot een advies en verbeteracties op individueel- en op groepsniveau.
  • Aanvullende adviesgesprekken voor medewerkers met een verminderd werkvermogen.
  • Chauffeursdagen, gericht op het terugkoppelen van de uitkomsten op de MoDI en het ophalen van de behoeften van medewerkers voor vervolgactiviteiten.
  • Opzetten van projectgroepen die gericht zijn op communicatie en werkplanning.
  • Workshops gericht op gezond werken, gezond leven én op de balans werk/privé.

De excellente aanpak

Germo Logistiek wil in 2017 het beleid gericht op duurzame inzetbaarheid meer borgen. Om deze slag te maken is een visiesessie duurzame inzetbaarheid gehouden en zijn er trainingen gegeven zodat leidinggevenden zelf het vitaliteitsgesprek met medewerkers kunnen voeren. Emiel: “Je moet als werkgever echt durven dat vitaliteitsgesprek aan te gaan. Hoe laagdrempelig de actie en het gesprek ook is, je kunt er veel meer uit halen als je het gewoon durft te doen!’

Voor medewerkers zijn er ook het komende jaar activiteiten gepland, waaronder leefstijlcoaching, diverse workshops en sportieve activiteiten. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een jaarkalender. Met deze integrale aanpak bereikt Germo Logistiek de status van een organisatie met een gouden aanpak in duurzame inzetbaarheid.