Expeditie Mol bij Vechtstreek

VO de Vechstreek

Met 15 gezellige medewerkers van VO de Vechtstreek in Breukelen is 9 mei Expeditie Mol gespeeld. Dit is een leuke en leerzame teamactiviteit waarmee het team op een speelse manier aan de slag gaat met samenwerking, communicatie en de invloed daarvan op vitaliteit.

Terwijl de leerlingen volledig in de ban zijn van de examens en de docenten een opleidingsmiddag hadden, gingen de medewerkers van VO de Vechtstreek in ondersteunende functies onderling de strijd aan. In 3 teams, met in elk team een mol, werden allerlei uitdagingen gespeeld. De mol saboteert hierbij zo onopvallend mogelijk zijn of haar team. Uiteraard is er op de werkvloer geen bewuste mol, maar dit staat symbool voor de medewerker die (tijdelijk) minder goed inzetbaar is. Misschien door veel zorgen thuis, misschien door moeite met technische ontwikkelingen, misschien door de eigen gezondheid…

Na een verbindende warming-up werden bij Expeditie Mol 4 verschillende activiteiten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan het thema vitaliteit; het mijnenveld (strategisch beslissen), blind memory (communicatie en doorzettingsvermogen), netjes volleybal (meebewegen en leiderschap) en bamboe bouwen (balans). Hoe meer men hier won, hoe meer kans om het eindspel te winnen. Uiteindelijk was er een gedeelde eerste plaats en één beste mol. Grappig genoeg was dit de directeur, volledig willekeurig gekozen!

Shannon Kockelmann, HR medewerker vertelt: ‘het was een actieve gezellige middag. Bij ieder spel werd er een verbinding gelegd met vitaliteit, bijvoorbeeld omgaan met veranderingen.’

Kortom; een leerzame middag met veel plezier en onderlinge samenwerking tijdens de activiteiten.

Door hierbij in te zetten op bewegend leren, is er gewerkt aan het verbeteren van de vitaliteit en onderlinge samenwerking. De reacties achteraf waren zeer positief en men vond dat alle collega’s mee hadden moeten doen. Altijd een goed teken!

Afbeelding met kleding schoeisel persoon muur Automatisch gegenereerde beschrijving