Aandacht voor Duurzame inzetbaarheid bij Domijn

Woningcorporatie Domijn

‘Voel je thuis bij Domijn!’ Zo luidt de collectieve ambitie van Domijn, een woningcorporatie met woningen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Met ruim 200 medewerkers zetten zij zich hier dagelijks voor in. Maar hoe zorgt Domijn er voor dat deze 200 medewerkers zich ook thuis voelen binnen de organisatie? In januari 2017 spraken we met Nicole Olde Riekerink, teamleider HR&O over de aanpak duurzame inzetbaarheid van de woningcorporatie.

De volgende stap in duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen jaar heeft Domijn actief gewerkt aan het thema duurzame inzetbaarheid. Nicole vertelt hierover: ‘We vroegen ons af: we doen al veel op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar is dat bekend? En is het genoeg? We waren bezig met de voorbereiding van het Preventief Medisch Onderzoek en hebben Janien Rohring van Bewegen Werkt uitgenodigd om daarover mee te denken. We zijn enthousiast over hun aanpak. Bewegen Werkt maakt gebruik van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI), waarin je in een aantal extra vragen kunt onderzoeken wat het risico op uitval is en hoe je dit kunt voorkomen.

Bepalen van een visie

Nicole legt uit dat Janien voorstelde om niet alleen onderzoek te doen, maar ook de vraag te beantwoorden wat duurzame inzetbaarheid voor Domijn betekent. ‘Dat is de reden dat we voorafgaand aan het PMO samen met Bewegen Werkt een visiesessie hebben georganiseerd, waaraan een afvaardiging vanuit de organisatie (medewerkers, OR, leidinggevenden en directie) heeft deelgenomen. Doel van de sessie was om samen tot een visie én een plan te komen.’

Het PMO

Nadat er een duidelijke gemeenschappelijke visie was bepaald is Domijn gestart met het onderzoek onder haar medewerkers. Nicole geeft aan dat zij hierbij zoveel mogelijk hebben gekozen voor een maatwerk aanpak. ‘Wat voor ons als organisatie belangrijk is hebben we toegevoegd. Zo hebben we een tijd geleden de beoordelingssystematiek afgeschaft, maar hebben we in het onderzoek hier wel vragen over gesteld.’

Persoonlijk advies

Na het invullen van de MoDI en deelname aan de fysieke testen (Health Check) werd er door een medewerker van Bewegen Werkt met alle deelnemers een persoonlijk adviesgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek werd de uitslag van de fysieke testen besproken en samen met de deelnemer gekeken hoe zij hun leefstijl kunnen verbeteren. ‘Als er zorg was voor risico op uitval kon de medewerker, als hij/zij dit wilde, hierover verder in gesprek.’ aldus Nicole.

Bewegen Werkt zet duurzame inzetbaarheid op de kaart

Wanneer we Nicole vragen naar haar ervaringen met Bewegen Werkt, vertelt ze: ‘Bewegen Werkt heeft ervoor gezorgd dat duurzame inzetbaarheid nog meer op de kaart staat en de aandacht krijgt die het verdient. Bewegen Werkt heeft ook een aantal vitaliteitsessies begeleid waarin de resultaten van het onderzoek werden teruggekoppeld en waarbij er vooral ruimte was voor verbetering. Waar ligt de behoefte? Wat kan beter? De uitkomsten hebben we uitgewerkt in een aantal thema’s. Dit willen we volgend jaar aan onze medewerkers aanbieden’.