Beweegalliantie

Bewegen begint op de werkvloer

Vanuit de Beweegalliantie is er vorig jaar een nieuwe cirkel gestart binnen de setting 'werk' om bewegen op de werkvloer te stimuleren. Jan Plat leidt deze cirkel. Het doel van deze cirkel is om een aanpak te ontwikkelen die ertoe leidt dat bewegen binnen teams zelf wordt gestimuleerd met beweegambassadeurs. Daarmee wordt gewerkt aan het bereiken van het doel van de Beweegalliantie: 75% van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnenin 2040.

Te weinig bewegen

Nederland beweegt te weinig. Weet jij hoeveel procent van alle Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet? Maar 44%! Om het doel van 2040 te halen is er nog een hoop werk te verrichten. Niet alleen het individu heeft baat bij meer bewegen, ook voor de werkgever heeft een sportief personeel veel voordelen.

 • Over vier jaar gezien verzuimen sporters gemiddeld ruim 20 dagen minder. Ze verzuimen vooral minder lang (TNO, 2003)
 • Bewegen heeft een preventieve werking op burn-out (Trimbos)
 • Te veel zitten is een beroepsziekte (nog niet bewezen)
 • Bewegen verhoogt productiviteit
 • Samen bewegen verhoogt de werksfeer.

Meedoen aan deze cirkel

In totaal vinden er in de periode oktober 2023 tot en met april 2024 vier bijeenkomsten plaats over de setting 'Werk'. Momenteel zitten we op de helft. Ben je als vertegenwoordiger van een werkgever, onderzoeksinstelling, werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie, aanbieder van vitaliteitsdiensten, zorgverzekeraar of inkomensverzekeraar geïnteresseerd om mee te doen? Meld je dan aan voor de derde bijeenkomst (11 maart van 13 tot 16 uur in Zeist) via de knop onderaan deze pagina! Het is geen probleem als niet aanwezig was tijdens de eerste twee sessies. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Plat.

Bottum-up

Beweeginterventies bereiken vooral de groep medewerkers die het nut van bewegen al inziet. De inactieven die je zou willen bereiken, bereik je vaak niet (duurzaam) met interventies die top-down worden geïmplementeerd. Dit is een obstakel voor het doel van de Beweegalliantie. De cirkel 'Bewegen op de werkvloer' gaat uit van een bottum-up benadering, waarbij binnen bedrijven ambassadeurs worden opgeleid om bewegen onder collega's te stimuleren.

Het doel van de cirkel 'Bewegen begint op de werkvloer'

De cirkel ‘Bewegen Begint op de Werkvloer’ (BBW) wil ervoor zorgen dat elk team bij elke werkgever in Nederland in 2040 een collega heeft die teamleden uitdaagt om bewegen als het nieuwe normaal te gaan zien tijdens werk en in het dagelijks leven. Om dit doel te bereiken, gaan we met een cirkel met alliantiepartners in de setting werk vier cirkel bijeenkomsten organiseren. Alliantiepartners voor deze cirkel die zich aan kunnen sluiten zijn:

 • Werkgevers of werkgeversorganisaties
 • Werknemersorganisaties
 • Verzekeraars (zorg en inkomen)
 • Onderzoeksorganisaties
 • Aanbieders van vitaliteitsdiensten

Met deze partners gaan we aan de slag met de volgende vragen:

 • Waarom is het nog geen gemeengoed dat werknemers hun collega’s stimuleren (meer) in beweging te komen?
 • Welke obstakels staan dit in de weg?
 • Wat is ervoor nodig om dit wel te realiseren en de obstakels op te ruimen?
 • Hoe gaan we dit doen?

Dit moet leiden tot een concrete aanpak voor werkgevers en werknemers om meer BBW-coaches te komen, die de rol van beweegambassadeur op de werkvloer invullen.

Het programma van de bijeenkomsten

 • In sessie 1, die op 1 november 2023 is geweest, zijn de obstakels benoemd die de landelijke inzet van de BBW coach in de weg staan.
 • In sessie 2, die op 18 januari werd georganiseerd, werden de oplossingen benoemd die bijdragen aan het wegwerken van de meest relevantie obstakels die in sessie 1 verzameld waren.
 • In sessie 3, die op 11 maart werd georganiseerd, is een plan van aanpak opgesteld die ertoe bijdraagt dat de oplossingen opgepakt kunnen worden.
 • In sessie 4, die plaatsvindt in het hoofdkantoor van Menzis in Wageningen op 25 april van 13.30 tot 16.30, worden de opbrengsten gedeeld en wordt bepaald wat er verder nog nodig is om het doel te bereiken.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jan Plat.