Proscoop

Aanmelden Health Check

Proscoop biedt u de gelegenheid om deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), een tweeledig onderzoek waarbij u als medewerker inzicht krijgt in uw eigen mentale en fysieke fitheid.

U start nu met deel twee van het PMO: de Health Check. Voor het eerste gedeelte heeft u een digitale vragenlijst ingevuld.

Tot en met maandag 4 maart 2019 kunt u zich opgeven voor uw Health Check. De Health Check duurt ongeveer 50 minuten en bestaat uit de volgende testen:

  • Biometrie: lengte, gewicht en BMI (taillemeting is optioneel)
  • Bloeddrukmeting
  • Glucose en cholesterol totaal en uitgesplitst (HDL, LDL en Triglyceriden)
  • HRV meting (Heart rate variability; meting en feedbackmethode voor stress)
  • Visusmeting
  • Aansluitend volgt een adviesgesprek, waarbij de resultaten met u worden besproken.

Wij willen u verzoeken u zich voor één moment in te schrijven en deze ook te reserveren in uw agenda. De Health Check vindt plaats op 11 maart 2019 in Beekbergen. De definitieve bevestiging van het het tijdstip van uw Health Check ontvangt u uiterlijk één week van tevoren per e-mail.

Neem uw digitaal rapport mee naar de Health Check zodat u de resultaten van de online vragenlijst ook kunt bespreken met de gezondheidsadviseur.

Het e-mailadres dat u hier invult gebruiken wij voor alle verdere communicatie betreffende de Health Check. Uw telefoonnummer wordt door Bewegen Werkt uitsluitend gebruikt om u rechtstreeks (zonder tussenkomst van Proscoop) te kunnen benaderen indien zich wijzigingen voordoen in de planning van de Health Check.

Noteer de door u gekozen tijd in uw agenda.

Lage bergweg 10, Beekbergen