Ecolab

Inschrijven Health Checks

Ecolab biedt u de gelegenheid deel te nemen aan de Health Checks. Dit is een onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en kan u meer inzicht geven over uw gezondheid en wat u eventueel kan doen om dit te verbeteren. Zowel de onderzoeken als wat er besproken wordt gedurende de health Check vinden plaats in vertrouwelijkheid – er zullen geen gegevens of resultaten worden doorgegeven aan uw werkgever of Ecolab. Wel kan er een advies gegeven worden aan de Ecolab arbodienstverlener Human Capital Care voor het plannen van een preventief spreekuur, welke ook weer vertrouwelijk is, zonder berichtgeving naar uw werkgever of Ecolab.

De Health Check duurt circa 50 minuten en bestaat uit de volgende testen en metingen:

  • Station 1: Biometrie (BMI en taillemeting), bloeddrukmeting en bloedwaarden cholesterol en glucose (d.m.v. vingerprik) (Duur: 10 minuten)
  • Station 2: HRV-meting – inzicht in stress en ontspanning (Duur: 10 minuten)
  • Station 3: Zichttest, gehoortest en longfunctietest (Duur: 10 minuten)

Direct na de Health Check heeft u een persoonlijk adviesgesprek van circa 20 minuten met een leefstijladviseur van Bewegen Werkt. Tijdens dit gesprek ontvangt u een individueel rapport met uw fysieke testresultaten. Uiteraard worden dan ook uw vragen beantwoord. Eventueel zal er een advies gegeven worden aan u en de Ecolab arbodienstverlener Human Capital Care voor het plannen van een preventief spreekuur voor een eventueel vervolg. Ook deze afspraak is vertrouwelijk, zonder berichtgeving naar uw werkgever of Ecolab.

De Health Checks zullen plaatsvinden op onderstaande data en locaties:

  • Maandag 6 mei – Zutphen
  • Dinsdag 7 mei – Varsseveld
  • Woensdag 8 mei – Fabriek Nieuwegein
  • Donderdag 9 mei – Leiden
  • Vrijdag 10 mei – Kantoor Nieuwegein
  • Woensdag 29 mei - Leiden

Via deze pagina kunt u zich daarvoor inschrijven tot en met 19 april aanstaande. We willen u vragen voor minimaal 2 tijdstippen in te schrijven en deze ook te reserveren in uw agenda. U ontvangt dan uiterlijk één week voor de Health Check per email het definitieve tijdstip, de exacte locatie en de benodigde informatie ter voorbereiding. Aangezien het maken van de planning veelomvattend is, zal het moeilijk zijn om een afspraak te verplaatsen. We vertrouwen erop dat u zorgvuldig met de reserveringen en uiteindelijke afspraak in uw agenda omgaat.

Vul hieronder het formulier in en vergeet niet op ‘Versturen’ te klikken.

Tot ziens bij de Health Check!

Zutphen - Health Check 2019 voorbij
Varsseveld - Health Check 2019 voorbij
Fabriek Nieuwegein - Health Check 2019 voorbij
Leiden - Nieuwe dag beschikbaar!

Kantoor Nieuwegein - Health Check 2019 voorbij